Przedszkole Publiczne

Bajkowa Kraina

Statut

Pobierz

Regulamin wycieczek i spacerów

Pobierz

Regulamin korzystania z placu zabaw

Pobierz

Regulamin wyjść poza teren przedszkola

Pobierz

Procedury udzielania pomocy psych – pedag

Pobierz

Regulamin bezpieczeństwa dzieci w przedzskolu

Pobierz

Procedury postępowania w razie wypadku

Pobierz

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Pobierz

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Pobierz