Przedszkole Publiczne

Bajkowa Kraina

Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci oraz integrację ze środowiskiem lokalnym. Wszystkim podopiecznym zapewniamy optymalne warunki wszechstronnego rozwoju oraz zaspokojenie naturalnej potrzeby poznawania i doświadczania otaczającego świata.

Koncepcja