Zajęcia dydaktyczne

Każdego dnia realizujemy przyjazny dzieciom program edukacyjny, zgodny                       z podstawą programową określoną rozporządzeniem MEN. Tworzymy warunki do nabywania przez dzieci umiejętności zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi, a także odpowiednie do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Przedszkole zapewnia właściwe przygotowanie dzieci do kolejnego etapu edukacyjnego, czyli do rozpoczęcia nauki w szkole. 

Język Angielski

Język angielski prowadzony jest we wszystkich grupach wiekowych. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć dzieciom pozytywnych doświadczeń związanych                                   z poznawaniem nowego języka oraz rozbudzić w nich chęć do dalszej nauki języków obcych. W trakcie zajęć językowych dzieci nie tylko osłuchują się z językiem, ale biorą czynny udział w zabawach i grach dydaktycznych, w trakcie których poznają nowe zwroty, piosenk i rymowanki.

.

Rytmika

Rytmika prowadzona jest we wszystkich grupach przedszkolnych. Zajęcia oparte są na wszechstronnym doświadczaniu i poznawaniu świata dźwięków poprzez słuchanie muzyki, śpiew i zabawy muzyczno-ruchowe. Podczas zajęć rozwijamy zarówno motorykę narządów mowy jak i motorykę małą i dużą. Wykorzystujemy różne instrumenty i przedmioty do stymulowania bodźców słuchowych i dotykowych podopiecznych stawiając na holistyczny rozwój dziecka. Poprzez zabawę staramy się rozbudzić radość ze wspólnego muzykowania. 

Logopedia

Terapia logopedyczna jest zawsze poprzedzona dokładną diagnozą, w trakcie której badana jest między innymi wymowa dziecka, budowa i motoryka narządów artykulacyjnych, słuch fonematyczny oraz przeprowadzane jest orientacyjne badanie słuchu. Czasami do pełnej diagnozy potrzebny jest wywiad z rodzicem oraz dodatkowe konsultacje (neurolog, psycholog, ortodonta, laryngolog-foniatra). Rodzice nie powinni obawiać się dodatkowych badań, ponieważ tylko dzięki dokładnej diagnozie, logopeda jest w stanie stworzyć indywidualny program terapii logopedycznej.