Ruszamy z 

Rekrutacją

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego „Bajkowa Kraina” przebiega zgodnie z odpowiednimi zapisami Ustawy Prawo Oświatowe oraz Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. 

Rekrutacja rusza od 1 Lutego 2021

Przebieg procesu: