Ruszamy z 

Rekrutacją

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego „Bajkowa Kraina” przebiega zgodnie z odpowiednimi zapisami Ustawy Prawo Oświatowe oraz Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. 

Rekrutacja rusza 11 Lutego 2020

Dowiedz się!

Przebieg procesu:

  1. 11.02 – 26.03 składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego „Bajkowa Kraina” 
  2. (wnioski można będzie składać w wyznaczonych terminach dyżurów w SP 2 Kostrzyn)
  3. 27.03 – 31.03 weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ;
  4. 01.04 telefoniczne lub/i mailowe powiadomienie Rodziców kandydatów zakwalifikowanych;

Terminy dyżurów w SP 2 Kostrzyn:

Każdy wtorek i czwartek począwszy od 11.02 do 26.03 w godzinach 17.00-19.00

Soboty ( w godzinach 10.00-13.00):

15.02, 22.02, 07.03, 14.03

.